Eenzaamheid ouderen, een groot maatschappelijk probleem

Gemis aan kwaliteit van sociale relaties

In ons land komt ‘eenzaamheid ouderen’ veel voor, naar schatting zijn een miljoen ouderen vaak eenzaam, waarvan 200.000 zelfs extreem eenzaam. Oorzaken van ‘eenzaamheid ouderen’ kunnen zijn: het verlies van de partner of vrienden, verminderende mobiliteit en kleine sociale netwerken.

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Bij ‘eenzaamheid ouderen’ is het een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Men voelt zich niet verbonden met de wereld en met andere mensen om zich heen. Het is een persoonlijke beleving, die veel voorkomt onder de ‘eenzaamheid ouderen’.

De definitie van ‘eenzaamheid ouderen’ luidt: ‘Eenzaamheid ouderen’ is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.

‘Eenzaamheid ouderen’ is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Uit onderzoek is gebleken dat er een stijgend percentage is van matig eenzamen, sterk eenzamen en chronisch eenzamen, ‘eenzaamheid ouderen’ is dus een groot probleem.

Eenzaamheid ouderen niet alleen een individueel probleem

Naast de oorzaken van ‘eenzaamheid ouderen’ die bij de persoon zelf liggen, zijn er ook maatschappelijke trends aan te geven die van invloed (kunnen) zijn op de ‘eenzaamheid ouderen’. ‘Eenzaamheid ouderen’ is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook alles te maken met de inrichting en cultuur van de samenleving en de manier van denken in de samenleving. De website thuiszorgvinden.nl wil de ‘eenzaamheid ouderen’ ondersteunen.

U kan dan denken aan:

  • Ouderen die thuis dreigen te vereenzamen en de gezelligheid willen.
  • Ouderen die op zoek zijn naar contacten met anderen.
  • Ouderen die wachten op een opname.
  • Voor ouderen voor wie de overgang van ontslag uit het ziekenhuis naar huis te groot is.
  • Ouderen die zich niet volledig kunt redden omdat de partner is opgenomen.
  • Ouderen voor wie de zorg die de cliënt van de mantelzorg krijgt niet meer voldoende is.
  • Voor ouderen waarvan de mantelzorg overbelast dreigt te raken.

De website thuiszorgvinden.nl biedt ‘eenzaamheid ouderen’ de mogelijkheid om gemakkelijk in contact te komen met mensen uit de buurt die hun leven kunnen verlichten. Of familieleden die seniorenhulp zoeken voor een familielid die al dan niet eenzaam is. Deze website zorgt ervoor dat de ‘eenzaamheid ouderen’ op een gemakkelijke manier voor iedereen die (tijdelijk) gezelschap nodig heeft, zoals, een praatje maken, een wandelingetje maken, verzorgende of huishoudelijke taken etc, de juiste hulpaanbieder kan vinden. Deze hulp kan de senior vinden tegen een tarief die de senior wil en kan betalen. Het gaat er niet om iemand gratis te laten werken!