Informele zorg verbetert de kwaliteit van leven van de senior

Maar wel met behulp van de formele zorg

De vraag naar hulp en verzorging voor senioren nemen toe. Steeds vaker doen senioren een beroep op de mantelzorg of vrijwilligerszorg, want er moet vanuit het Rijk eerst gekeken worden naar het sociale netwerk van de senioren. Kan dit sociale netwerk bijspringen, wat kunnen de familie, vrienden of buren doen. Als de hulp door familieleden, vrienden of naasten wordt verzorgt, heet dit mantelzorg. Wordt het gedaan door vrijwilligers, dan heet het vrijwilligerszorg. Mantelzorg en vrijwilligerszorg samen vormen de informele zorg. Door deze informele zorg wordt de kwaliteit van het leven van senioren verbeterd. Het is belangrijk dat de informele zorg goed gaat samenwerken met de formele zorg, of anders gezegd, professionele zorg.

Grenzen van bevoegdheden informele zorg verleggen

De samenwerking tussen de informele zorg en formele zorg kan zorgen voor verbetering van het leven van een senior. Maar dan moeten de grenzen van de bevoegdheden verlegd worden van de informele zorg. Dit kan door de informele zorgverlener meer ruimte te geven voor hun eigen inbreng. Ook zou een serieuze samenwerking met de formele en informele zorgverlene tot stand gebracht moeten worden. Informele zorg kan hulp verzorgen op de volgende gebieden:

  • Schoonmaak en huishouding
  • Gezelschap houden
  • Diensten aan huis
  • Onderhoud aan huis
  • Vervoer en begeleiding
  • Verpleging en medische zorg

Om informele zorg te krijgen moet de senioren gemakkelijk in contact kunnen komen met mensen uit de buurt die hun leven kunnen verlichten De website thuiszorgvinden.nl zorgt ervoor dat de informele zorg op een gemakkelijke manier voor iedereen die (tijdelijk) thuisondersteuning nodig heeft de juiste hulpaanbieder kan vinden. Deze informele zorg kan gevonden worden bij thuiszorgvinden.nl tegen een tarief die de senior wil en kan betalen. Het gaat er niet om iemand gratis te laten werken!

De website thuiszorgvinden.nl wil informele zorg overzichtelijk en betaalbaar maken, door geen tussenkomst van dure zorgkantoren. Deze website is bedoeld om zelfstandig verbindingen te leggen tussen hulpbehoevenden en hulpaanbieders, op zoek naar de perfecte match. In een oogopslag worden alle informele zorg overzichtelijk aangeboden. De website thuiszorgvinden.nl helpt senioren om de ideale hulp met specifieke wensen te kunnen vinden, altijd dicht bij huis.