Over thuiszorgvinden.nl

Als dochters zien Nienke en Karlijn in, dat ze straks meer hulp en zorg aan hun ouders moeten gaan geven. Maar tegelijkertijd moeten zij ook blijven werken en carrière maken om mee te blijven doen in de maatschappij. De tijd en druk wordt een probleem om de zorg goed voor hun ouders te kunnen doen. Zij zouden dan als dochters een beroep willen doen op een netwerk, waar zij snel de juiste hulp/zorg kunnen vinden voor hun ouders.

Ook zijn de familie of mantelzorgers niet altijd in staat om de juiste zorg te bieden, of de belasting voor hen kan te groot worden. Dan kan de familie of mantelzorger extra mensen zoeken om een deel van de zorg over te nemen. Maar hoe en waar kan je dan de juiste mensen vinden? Deze senioren zijn kwetsbaar, het is niet handig om een advertentie, met je gegevens, op te hangen bij de plaatselijke supermarkt, of een advertentie in regionale kranten.

Daarom hebben Karlijn en Nienke het platform thuiszorgvinden in het leven geroepen. Om aan de ene kant de ouderen een netwerk te bieden en aan de andere kant mensen een kans te bieden op inkomen.

Thuiszorgvinden bemiddelt niet tussen vraag en aanbod, mede hierdoor kunnen wij de kosten laag houden voor het gebruik van dit platform. Er wordt slechts € 12,50 per jaar aan administratiekosten gevraagd.

Nienke Jaarsma

Nienke Jaarsma

Vanuit mijn opleiding Master Ecologische Pedagogiek en jaren lang werkzaam te zijn als Ambulant begeleidster heb ik ervaringen opgedaan om mensen met elkaar te verbinden. De hele omgeving om een persoon heen is belangrijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van die persoon. Voor een senior zijn sociale contacten en het hebben van een sociaal netwerk van levensbelang, zeker in deze tijd, nu de terugtrekkende overheid en alle bezuinigingen in de zorg een feit zijn. Ouderen willen in deze tijd zelf inspraak hebben over hun zorg. De missie van ons is de senioren een breed netwerk van zorgverleners aan te bieden, zodat de senior de regie kan houden over zijn leven als dat niet meer vanzelf gaat.

Karlijn Leemans

Karlijn Leemans

Als online marketing specialist ben ik degene die de online kennis inbrengt om mensen op een zo makkelijk mogelijke manier in contact met elkaar te brengen. Daarnaast is het voor mij erg belangrijk om de privacy te waarborgen van de gebruikers op dit platform. Mede daarom zijn wij continue bezig met optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid. Hier komt mijn kennis als online marketing specialist goed van pas!

Contactinformatie

Adres: van Helomaweg 19A 7971 PW Havelte
Email: info@thuiszorgvinden.nl
Telefoon: +31 (0) 650 653 094
KvK: 61307416
BTW: 8542.92.159.B.01
Bank: NL91 RABO 0191 6143 51

Contactformulier