Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van thuiszorgvinden.nl. thuiszorgvinden.nl hecht veel waarde aan de bescheming van uw privacy. In onze privacy statement kunt u lezen hoe uw persoongegevens worden verwerkt, en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Lees deze privacy verklaring goed door om te weten op welke manier uw persoongegevens worden verwerkt.

Algemeen

Alle persoonsgegevens welke u zelf verstrekt aan thuiszorgvinden.nl, worden verzameld en verwerkt, tenzij anders is aangegeven in deze privacy verklaring.

Als u op de website thuiszorgvinden.nl een account aanmaakt, bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken zoals uw naam, postcode, e-mailadres en geboortedatum. U kunt vrijwillig een foto plaatsen. De persoonsgegevens zijn nooit zichtbaar voor andere geregistreerde en niet gerigistreerde gebruikers van de website. Voor niet geregistreerde gebruikers is alleen uw voornaam, woonplaats en de eventuele foto zichtbaar. De geregistreerde gebruikers van de website zien uw voornaam, leeftijd, woonplaats, de eventuele opgegeven diploma’s en referenties.

Als u via de website contact met ons opneemt voor bijvoorbeeld informatie of een vraag, dan verwerken wij uw gegevens alleen om deze informatie of vraag af te handelen via uw e-mail of andere opgegeven persoonsgegevens.

thuiszorgvinden.nl vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. thuiszorgvinden.nl houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

thuiszorgvinden.nl verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is om de gevraagde diensten uit te kunnen voeren:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen diensten te leveren;
  • Als u een account heeft aangemaakt, om de administratiekosten factureren;
  • Om u op de hoogte te houden van de diensten van thuiszorgvinden.nl;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan thuiszorgvinden.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  • Om te voldoen aan de op thuiszorgvinden.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van thuiszorgvinden.nl.

Het is mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende thuiszorgvinden.nl producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere thuiszorgvinden.nl producten en/of diensten

Daarnaast verzamelt thuiszorgvinden.nl geanonimiseerde gegevens bij het gebruik van de website. Deze gegevens worden gebruikt om te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kunnen verbeteren. Ook kunnen wij hieruit de voorkeuren van de gebruikers zien en gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en systemen.

Gegevensverstrekking aan derden

Voor de uitvoering van een transactie of andere overeenkomst die wij met u sluiten, verstrekken wij persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zijn wij genoodzaakt dit te doen. Willen wij uw gegevens verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daar ten alle tijden toestemming voor vragen.

Wanneer u zelf gegevens verstrekt aan andere gebruikers van de website, dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van thuiszorgvinden.nl kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. De website thuiszorgvinden.nl maakt gebruikt van cookies. Hierdoor kunnen wij uw gedrag op de website en het opvragen van pagina’s bijhouden. Deze cookies zorgen ervoor dat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. De gegevens die wij verstrekken van cookies, zijn nooit herleidbaar naar een individueel persoon.

Verder wordt op de website gebruikt gemaakt van cookies van derden, bijvoorbeeld Google Analystics. Wij stellen u bij het eerste bezoek hiervan op de hoogte, door verder te gaan op onze website stemt u in met het gebruik van deze cookies. Wij gebruiken deze cookies voor het analyseren van het websitegebruikt, zodat wij onze diensten kunnen aanpassen naar uw gebruiksgemak.

Links naar andere sites

Indien u via een digitale dienst van thuiszorgvinden.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Het onvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties

Wij sturen u regelmatig een nieuwsbrief indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Hierin informeren wij u over interessante nieuwtjes, nieuwe acties en andere actuele ontwikkelingen. U kunt ten alle tijden aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Bij belangrijke gebeurtenissen op de website, sturen wij u een notificatie per mail. Bijvoorbeeld als een andere gebruiker op uw hul- of werkvraag heeft gereageerd.

Ook nemen wij via de mail contact met u op wanneer u een account heeft. Bijvoorbeeld om uw aangemaakte account te activeren. Daarnaast kondigen wij altijd belangrijke gebeurtenissen aan per mail, zoals wijzigingen van de algemene voorwaarden.

Beveiliging gegevens

thuiszorgvinden.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van thuiszorgvinden.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van thuiszorgvinden.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. thuiszorgvinden.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

thuiszorgvinden.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan thuiszorgvinden.nl.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U heeft het recht om inzage te hebben de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben. U kunt ons vragen om uw gegeven te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien wij het nodig achten, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn hieronder opgenomen

thuiszorgvinden.nl
Van Helomaweg 19A
7971 PW Havelte

Wijziging van deze Privacy Verklaring

thuiszorgvinden.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2014.